top of page

World-unique launch


Vi lanserar nu en världsunik lösning på ett världs omspännande problem med vattenjetar på båtar och vattenskotrar.


Vilket problem:

Alla vattenjetbåtar och vattenskotrars värsta fiende vid färd är sjögräs, näckrosor och liknande. Det täpper igen insuget och båten/skotern tappar drivkraften.


Tidigare Lösning:

Fram till nu har man nästan alltid måsta antingen simma under och försöka rensa intaget eller ta upp båten för rensning.


Vår lösning:

Starta MINAB GRID CLEANING SYSTEM (MGCS), vänta några sekunder tills den är apterad och sedan utlöser ni den. Därefter kan ni fortsätta er färd.


Se bifogad film eller se den på vår hemsida https://www.nordicrescue.com/ , eller på

Vill ni ha mer information kontakta

MinAB/Yamaha

Robert Åberg Maskinvägen 24 S 98138 KIRUNA Sweden

+46-70-55 914 55

robert @ minabkiruna.com


We are now launching a world-unique solution to a worldwide problem with water jets on boats and jet skis. What problem: The worst enemy of all water jet boats and jet skis when traveling is seaweed, water lilies and the like. It clogs the intake and the boat/scooter loses propulsion. Previous Solution: Until now, you have almost always had to either swim under and try to clear the intake or take the boat up for cleaning.Our solution: Start the MINAB GRID CLEANING SYSTEM (MGCS), wait a few

seconds for it to adapt and then trigger it. You can then continue your journey. See the video on our website https://www.nordicrescue.com/ , or at Facebook https://www.facebook.com/NordicRescue or on YOUTUBE If you want more information, contact

MinAB/Yamaha

Robert Åberg Maskinvägen 24 S 98138 KIRUNA Sweden

+46-70-55 914 55

robert @ minabkiruna.com


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page