top of page

High Speed Boat Operations Forum

Vi deltar denna vecka med 2 SAR båtar på "High Speed Boat Operations Forum" i Göteborg.


bottom of page