top of page

NECC TOOL 1600® 

 

Necc tool ® ett komplement / alternativ till nuvarande metoder för snabbt urtag av skadade vid trafikolyckor.
 

                                           

 

Snabbt urtag av skadad

 

 

Necc Tool 1600

 

Vid fastklämning av personer  vid trafikolyckor måste det ibland ske ett snabbt uttag av personen för att säkerställa livs uppehållande funktioner.

Detta sker ofta genom att man kapar takstolparna, tar bort taket och drar sedan isär den hoptryckta bilen.

Detta för att få plats plats att lyfta ur den skadade.

Taklyftet görs med alla metoder, även med Necc Tool.

 

Med Necc Tool 1600 kan flera enheter (brandbilar, mindre stationer) ha en egen utrustning då initial kostnaderna är låga och underhålls kostnaderna är obefintliga över tid.
Om Necc Tool  förvaras i en torr omgivning så kräver den inget underhåll.

 

Necc Tool placeras på utsidan av det skadade fordonet och låses  mot bakre hjulupphägningen.

En kedjan läggs under dörren och runt A-stolpen (främre dörrstolpen). Den kopplas  i ett spakblock som är fast i Necc Tool,s främre/övre ögla. Därefter börjar man med hjälp av spakblocket dra isär bilen.

När utrymmet mellan till exempel förare och ratt/pedaler blivit större kan den skadade tas om hand och lyftas ur bilen.

 

Vid olyckor med flera fordon som behöver dras isär kan personal och utrustning fördelas för att hjälpa andra skadade, eftersom Necc Tool kräver få personal. Förutom själlva taklyftet så kan en man klara att aptera Necc Tool och dra isär fordonet.

 

Necc Tool kan även andvändas till andra saker vid trafikolyckor,

Dra rattstång och instrumentering framåt / uppåt.

Dra isär sidokrockade fordon ( skapa utrymme för patienter ) utan att man behöver arbeta inne i fordonet.

 

Vanligt förekommande metoder

 

Den vanligaste metoden i Sverige är att man använder motordrivna hydruliska verktyg, saxar, spridare och tryckstänger (bändare) för att göra detta.

 

Tekniken kräver att man sätter en tryckstång snett mellan A-stolpen och B-stolpen ( i dörr öppningen) sedan en mellan förar- och passagerarsätet. Ena änden sätts mot instrumenteringen och den andra mot ryggstödet i baksätet, detta är svårt när bilen har flera passagerare.

Därefter körs tryckstängerna ut tills önskad längd så avståndet är tillräckligt stort mellan till exempel ratt och den skadade. Därefter kan den skadade tas ut.

Denna utrustning har höga inköps kostnader och kräver bra underhåll, vilket gör att de mindre enheterna (deltidskårer  och värn ) inte har denna utrustning på så många platser. Trots att de ofta är på olycksplatsen lång tid före huvud styrkan.

 

I Norge har man tagit fram en metod där man drar isär med brandbilar och kedjor kopplade till den hoptryckta bilen.

För utom att detta kräver att olycksbilen ligger så att man kan placera en brandbil på ömse sidor för att kunna dra isär olycksbilen så medför det att draget kan bli kraftigt och lite okontrollerbart till men för den skadade. Vid halt väglag kan det vara problem att få brandbilarna att inte glida/slira.

 

 
bottom of page